Przekładniki napięciowe

Zastosowanie przekładników napięciowych, umożliwiających pośredni pomiar napięcia, ma na celu:
- zapewnienie personelowi obsługującemu przyrządy pomiarowe i przekaźniki w rozdzielniach bezpiecznych warunków pracy
- umożliwienie standaryzacji przyrządów pomiarowych i przekaźników

Przekładniki napięciowe US1,2 i US1,2m w klasie dokładności 0,5 mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Zakładana jest wówczas cecha wzorcowania.