Przekładniki prądowe nn z otworem na kabel

Przekładniki prądowe typu ELA przystosowane są do nałożenia na kabel lub szynę i mocowania do konstrukcji. Przekładniki mogą pracować w zakresie temperatur otoczenia od 248 K (-25°C) do 323 K (50°C) w normalnych warunkach wnętrzowych oraz w warunkach o zwiększonych narażeniach środowiskowych, np.: na statkach pełnomorskich, w górnictwie, w przemyśle chemicznym.

Przekładniki ELA mają podwyższoną wartość najwyższego dopuszczalnego napięcia do 1,2 kV, a znamionowego napięcia probierczego izolacji do 6 kV. Umożliwia to szersze zastosowanie tych aparatów.