STACJE UPROSZCZONE

Stacja stanowi alternatywę dla słupowych stacji transformatorowych o mocy transformatora do 630kVA. Przystosowana jest do współpracy z siecią kablową średniego i niskiego napięcia. Stacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi oraz utrudniony dostęp dla osób postronnych. Obudowa wraz z misą olejową zapewnia pełną ochronę środowiska w przypadku nieszczelności transformatora.