Systemy - moduły DMS/EMS

SYNDIS to zintegrowane oprogramowanie klasy NMS, przeznaczone do zarządzania sieciami i stacjami energetycznymi wszystkich typów. Moduły DMS/EMS/GMS dostosowują SYNDIS do specyfiki procesów dystrybucji, przesyłu i wytwarzania energii.

SCADA: Ta warstwa naszego systemu, nadzoruje i wykonuje pomiary oraz steruje urządzeniami w czasie rzeczywistym przez oddalone lub lokalne centra dyspozytorskie. Realizuje archiwizację i obsługę dzienników zdarzeń. SCADA systemu SYNDIS współpracuje ze sterownikami polowymi, koncentratorami danych i innymi, dowolnymi urządzeniami telemechaniki. Umożliwia wizualizację i nadzór obwodów wtórnych oraz układów automatyki, zabezpieczeń, rejestratorów zakłóceń w stacjach dowolnego typu. Urządzenia te mogą być obsługiwane w różnorodnych protokołach, np. IEC-870, IEC-850, DNP 3.0 i innych.
DMS: Udostępnia funkcje i mechanizmy dialogu dyspozytora z nadzorowanymi i sterowanymi obiektami, ciągami technologicznymi i rządzeniami. Analizuje ich dane obiektowe w celu identyfikacji i oceny stanów oraz poprawności działania aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Moduły DMS pomagają w organizacji bieżącej pracy służb energetycznych, gospodarce zasobami, planowaniu remontów i analizie kosztów. Umożliwiają ewidencję prowadzonych prac, protokołów badań, oględzin, pomiarów, nastaw zabezpieczeń itp. Te moduły wiążą także zarządzanie siecią z funkcjami biznesowymi systemu, takimi jak obsługa wyłączeń, ocena jakości energii, przekazywanie danych dla Rynku Energii.
GIS: Oryginalne rozwiązanie graficzno-obiektowego interfejsu użytkownika, połączonego z obiektowo zorientowaną bazą danych. Pozwala na prezentację map, planów, schematów - zarówno wektorowych, jak i rastrowych.
EMS: Funkcje do efektywnego zarządzania bieżącymi przepływami energii, oferują moduły EMS. Szczególnie istotna dla ich sprawności jest ciągła archiwizacja bieżących danych pomiarowych, wykorzystywanych do bilansowania i fakturowania. Prognozowanie obciążeń oraz optymalne kojarzenie z zasobami energii wspomagają uczestnictwo w Rynku Energii.
GMS: Te moduły udostępniają funkcje niezbędne dla efektywnej produkcji energii. Bieżące sterowanie urządzeniami, przewidywanie obciążeń oraz optymalna koordynacja wykorzystania mocy produkcyjnych to ich podstawowe zadanie.