Transformator typu VPT 38

Transformator potrzeb własnych typu VPT 38 jest najprostszą wersją, jednofazowego przekładnika napięciowego, napowietrznego, izolowanego dwubiegunowo. Jest przeznaczony do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w sieciach
o napięciach znamionowych od 3 kV do 38,5 kV i częstotliwości 50 Hz.
Wszystkie części aktywne przekładnika są zalane mieszanką epoksydową. Masa ta pełni zarówno ochronę elektroizolacyjną jak i mechaniczną.