Transformato typu VPT 25.SP

Transformator potrzeb własnych typu VPT 25.SP z bezpiecznikiem w skrzynce zaciskowej jest najprostszą wersją, jednofazowego przekładnika napięciowego, napowietrznego, izolowanego dwubiegunowo. Jest przeznaczony do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w sieciach o napięciach znamionowych od 3 kV do 25 kV i częstotliwości 50 Hz.

Bezpiecznik o wartości 6 A stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniem w przypadku błędów montażowych oraz chroni transformator przed wybuchem w przypadku zwarcia przewodów wtórnych np. spowodowanych próbą kradzieży elementów telemechaniki.
Wszystkie aktywne części przekładnika są zalane mieszanką epoksydową. Masa ta pełni zarówno ochronę elektroizolacyjną jak i mechaniczną.