Ogranicznik przepięć DS100G‑600

Sumaryczny iskiernik gazowy - N/PE typu 1 (B)
Kompatybilne z ogranicznikami przepięć DS250VG i DS250E
Częstotliwość znamionowa fn = 50-60Hz
Napięcie znamionowe Un = 230/400V AC
Wytrzymałość udarowa na biegun: Iimp = 100kA (10/350 µs)
Największy prąd wyładowczy na biegun: Imax = 200kA (8/20 µs)
Znamionowy prąd wyładowczy na biegun: In = 100kA (8/20 µs)
Odporność na zwarcie Ip < 25kA
Czas zadziałania tA < 25 ns
Brak prądu roboczego Ic
Spełnia wymagania normy PN-EN 61643-11
Producent: CITEL