Magazyn

Nasza firma istnieje już na rynku wydawniczym od 13 lat.

Magazyn Energetyka & Elektrotechnika jest kwartalnikiem, którego grupą docelową są osoby na wyższych stanowiskach technicznych z zakładów produkcyjnych,ściśle powiązanych z tą tematyką. Dystrybucja magazynu odbywa się wielokanałowo poprzez:

wysyłkę gazety w formie elektronicznej
wysyłka do hurtowni na terenie całego kraju
dystrybucja podczas organizownych przez wydawnictwo konferencji
prenumerata
bezpłatna wysyłka
dystrybucja na targach branżowych wśród zwiedzających i wystawców
oraz na konferencjach targowych.Magazyn można również zakupić w sieciach sprzedaży Ruch, Kolporter i Garmond Press.

Pismo Energetyka & Elektrotechnika jest kierowane do głównych energetyków, operatorów sieci, głównych specjalistów ds. wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej,kierowników wydziału elektrycznego,ciepłowników, dyrektorów ds. technicznych i inwestycji oraz firm specjalistycznych mających w ofercie urządzenia,technologie i rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej energetyki i elektrotechniki. Należy podkreślić, iż pismo kierowane jest na imienne,konkretne nazwisko osoby piastującej stanowisko decyzyjne, odpowiedzialnej za zakup urządzeń w danym zakładzie produkcyjnym.

Jako,że organizujemy konferencje techniczne z zakresu energetyki i elektrotechniki, nasze działania marketingowe wciąż poszerzają krąg odbiorców,który jest na bieżąco aktualizowany i wzbogacany o nowe pozycje poprzez imprezy targowe czy zaproszonych gości konferencyjnych.