Tyrystorowy kompensator nadążny z regulacją w każdej fazie typu TN40

Kompensatory nadążne serii TN i TN-D stanowią najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie kompensacji mocy biernej, w klasie automatycznie regulowanych baterii kondensatorów. Do załączania kondensatorów zastosowano łączniki tyrystorowe typu MTN produkcji ELMA energia (moduły stanowiące zestawy do 4-ch łączników). Sterownik oraz łączniki umożliwiają regulacje mocy w każdej fazie indywidualnie. W kompensatorach TN i TN-D zastosowano kondensatory z izolacją gazową (azotową) z zabezpieczeniami nadciśnieniowymi, co gwarantuje długoletnią eksploatację oraz eliminuje w 100% możliwość wybuchu lub pożaru kondensatorów.
Łączniki tyrystorowe nie posiadają ruchomych części mechanicznych, podlegających zużyciu w czasie eksploatacji, co oznacza, że charakteryzują się bardzo długą żywotnością i bezawaryjnością w stosunku do tradycyjnych styczników, wyposażonych w styki ruchome. W stycznikach elektromechanicznych załączaniu kondensatorów towarzyszą duże przeciążenia prądowe (w/g norm należy ograniczać je do 100-krotnej wartości prądu płynącego w trakcie normalnej pracy kondensatora), a przy wyłączaniu przepięcia. Powyższe zjawiska radykalnie skracają żywotność kondensatorów oraz aparatów stanowiących wyposażenie baterii.
Dzięki inteligentnym, mikroprocesorowym układom sterowania, łączniki tyrystorowe gwarantują brak występowania nawet najmniejszych wzrostów prądu lub napięcia w trakcie załączania i wyłączania kondensatorów baterii.
Tradycyjne baterie reagują na zmiany obciążenia z opóźnieniem wynoszącym, zgodnie z normą, 60 sekund (czas niezbędny do rozładowania kondensatorów). Zastosowanie łączników tyrystorowych sprawia, że reakcja na zmianę obciążenia jest natychmiastowa (czas opóźnienia wynosi 0,02sek.) i inaczej nazywana jest nadążną. Tak krótkie czasy reakcji maksymalnie niwelują krótkotrwałe zakłócenia w instalacji, takie jak duże prądy rozruchu przy załączaniu silników elektrycznych.
W kompensatorach z łącznikami tyrystorowymi sterownik dokonuje pomiaru w trzech fazach, a dobór mocy kondensatorów odbywa się w każdej fazie indywidualnie. Gwarantuje to w 100% uzyskiwanie właściwego efektu kompensacji.
Ponadto, dystrybutorzy i dostawcy energii elektrycznej w niektórych rejonach kraju wprowadzają rozliczenie energii biernej w każdej fazie indywidualnie. W tych przypadkach tylko kompensator tyrystorowy może sprostać wymaganiom likwidacji opłat za energię bierną.
Kompensatory tyrystorowe stanowią urządzenia bezpieczne, o długiej żywotności, są w zasadzie bezobsługowe, gwarantują praktycznie stuprocentową likwidację opłat za energię bierną. Zapewniają również poprawę jakości energii, co ma wpływ na eksploatację i żywotność innych odbiorów użytkowanych w kompensowanym obiekcie.