Optima 145 - Rozdzielnica z izolacją gazową w osłonie metalowej (GIS)

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w miastach, centrach przemysłowych oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej wymaga instalowania małogabarytowych rozdzielnic o wysokich parametrach niezawodnościowych.
Rozdzielnice OPTIMA 145 przeznaczone są do pracy w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej o częstotliwości 50 Hz i napięciach znamionowych do 145 kV.
Dzięki optymalnym gabarytom rozdzielnice OPTIMA mogą być instalowane w obiektach energetycznych nowych i modernizowanych.