VIBTransmitter VT1002DK, VT1002DS i VT1002DP

Moduły VIBTransmitter VT1002DK, VT1002DS i VT1002DP to specjalnie zmodyfikowane wersje modelu VT1002D przeznaczone do monitorowania kompresorów tłokowych. W modułach tych zaimplementowano rozwiązania uwzględniające specyfikę pracy tego typu urządzeń i pozwalające na lepsze ich monitorowanie, niż przy pomocy modułów uniwersalnych. Dodatkowo parametry pracy modułów mogą zostać zmodyfikowane pod kątem konkretnego typu kompresora tłokowego.

VIBTransmitter VT1002DK wyposażony jest w specjalny tor analogowy, uwzględniający powstawanie dużych impulsów związanych z pracą kompresora.

VIBTransmitter VT1002DS dokonuje pomiaru drgań w przedziałach czasowych stanowiących ułamek czasu pełnego cyklu pracy kompresora, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie drgań pochodzących osobno od uderzeń tłoka, pracy zaworów i innych zjawisk związanych z zasadą działania kompresora tłokowego.

VIBTransmitter VT1002DP jest modułem dedykowanym do współpracy ze zbliżeniowymi czujnikami drgań (wiroprądowymi). Dodatkowo moduł ma funkcję wyznaczania wartości średniej estymaty synchronizowanej znacznikiem fazy.