JAD

AD jest wielokanałowym systemem do kondycjonowania i akwizycji sygnałów drganiowych dla systemów ciągłego monitorowania stanu maszyn wirnikowych, do którego można podłączyć do 12 kanałów drganiowych. W zestawie dostępna jest karta do monitorowania do 8 parametrów procesowych takich jak np. temperatura, moc, itp. oraz do 4 znaczników fazy z próbkowaniem równoległym i ciągłym w jednym stałym zakresie. System wyposażony jest w interfejs Ethernet. System JAD może być zastosowany w systemach do monitorowania maszyn wirnikowych o stałej i zmiennej prędkości obrotowej, przy monitorowaniu przekładni i łożysk, przy nadzorze turbin wiatrowych, sprężarek i silników.

System JAD jest domyślnym systemem kondycjonowania i akwizycji danych dla naszego systemu VIBex do ciągłego monitorowania stanu maszyn wirnikowych.