Rozruszniki stycznikowo-rezystorowe

Rozruszniki stycznikowo-rezystorowe typu SRf są urządzeniami zapewniającymi prawidłowy rozruch silników, które wchodzą w skład przenośników taśmowych lub maszyn górniczych.

Rozrusznik typu SRf to zestaw połącoznych ze sobą bloków rezystancyjnych, posiadających wyodrębnione odczepy. Są one połączone z zaciskami silnoprądowymi styczników zwierających za pomocą płaskowników miedzianych,zapewniających właściwą wytrzymałość prądową i mechaniczną. Całość zabudowana jest na stalowym wózku, zabezpieczonym antykorozyjnie metodą cynkowania ogniowego.

Bloki rezystancyjne tworzą taśmy ze stali i stopów niklu o wysokiej rezystancji, które nawinięte są na stalowych
prętach. Stosowną izolację termiczną i elektryczną stanowi układ krążków z mikanitu.

Sterowanie stycznikami zwierającymi kolejne stopnie rozruchowe odbywa się za pomocą sterownika PLC,
będącego wyposażeniem dyspozytorni, lub też w tradycyjny sposób z zastosowaniem przekaźników czasowych.

Ilość stopni rozruchowych, wartości rezystancji poszczególnych odczepów, czas rozruchu oraz przekrój taśm
rezystancyjnych ustalane są w indywidualnych projektach, uwzględniających rodzaj i warunki pracy napędu.

Konkretne wykonania rozruszników umożliwiają pracę z napędami o mocach od 160 kW do 1000 kW.