Zespoły zasilające

Elektrofiltry stosowane są powszechnie do odpylania gazów przemysłowych w energetyce, hutnictwie,
w przemyśle chemicznym, materiałów budowlanych itp.

BELOS-PLP S.A. oferuje zespoły zasilające o zakresie prądów wyjściowych 100 do 2000 miliamperów
i szczytowym napięciu wyjściowym do 134 kilowoltów.