Piwnice kablowe (fundamenty)

ak każdy obiekt budowlany, stacje energetyczne muszą być odpowiednio posadowione. Proponujemy zastosowanie do wszystkich typów obudów - fundamenty prefabrykowane. Prefabrykowane fundamenty stanowią jednocześnie skrzynie kablowe z misą olejową umożliwiając montaż niezbędnego okablowania elektrycznego.

Zastosowanie:
Produkowane fundamenty przeznaczone są do posadowienia stacji energetycznych zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

Budowa:
Przestrzenny odlew betonowy, dostosowany wymiarami do obiektu, wyposażony w zaciski uziemiające, przepusty i przejścia kablowe oraz inne otwory konstrukcyjne. Możliwe jest również wkomponowanie betonowej misy olejowej pod komorą transformatora. Dla obiektów wielkogabarytowych stosowane są segmenty fundamentowe łączone na placu budowy.

Gabaryty:
Wymiary obudowy dostosowane są do transportowania jej pojazdami nie wymagającymi specjalnego zezwolenia. Rozwiązanie takie eliminuje prowadzenie długotrwałych robót budowlano-montażowych na miejscu budowy.

Wykończenie:
- hydroizolacja,
- izolacja termiczna,
- cokół fundamentu dostosowany do elewacji