Obudowy betonowe ASTZ

Żelbetowe obudowy typu ASTZ stosowane są jako obudowy stacji transformatorowo rozdzielczych średniej mocy z obsługą zewnętrzną.

Budowa:
Obudowy ASTZ są żelbetowymi skrzyniami wykonanymi w formie jednego elementu transportowego, stanowiącego jednolity, przestrzenny układ ścian i fundamentu, a dach jest elementem rozłącznym. Obudowy typu ASTZ wykonuje się w kilku opcjach różniących się rozmieszczeniem rozdzielnic i transformatora. W celu dostosowania obudowy do potrzeb łatwej zabudowy urządzeniami energetycznymi montowane są fabrycznie kotwy i marki montażowe, przejścia oraz kanały kablowe, odpowiednie systemy wentylacji, oraz różnego rodzaju udogodnienia umożliwiające szybkie wyposażenie stacji. Montowane są również wewnętrzne przegrody systemowe.