GLOBALNET Sp. z o.o.

ul. Ratajczaka 20/18A
61-815 PoznaƄ
Poland
+48 61 223 86 02