Głowice i kalibratory

Głowice i kalibratory służą do formowania rur i profili o różnych kształtach w procesie wytłaczania. Produkowane są z różnych specjalistycznych materiałów konstrukcyjnych odpowiednich dla danego rodzaju wytłaczanego tworzywa. Wykonujemy narzędzia i oprzyrządowanie pozwalające produkować różnorodne wyroby od małogabarytowych (kilka mm) do dużo gabarytowych (ponad 1000 mm).

Wykonujemy głowice:

jedno i wielostrumieniowe do profili kształtowych
torpedowe
śrubowe

Kalibratory:

suche i mokre
z regulowaną średnicą (PE, PP)
zespoły kalibrująco – chłodzące.