PTS 1000

Perymetr automatyczny PTS 1000 jest nowoczesnym urządzeniem diagnostycznym przeznaczonym do badania pola widzenia za pomocą bodźców statycznych oraz kinetycznych, bodźców Goldmana wszystkich rozmiarów, bodźców kolorowych. W zależności od wybranej strategii badania umożliwia zarówno dokładne wyznaczenie mapy czułości siatkówki jak i szybkie badania odsiewowe. Wbudowane strategia obuoczna pozwala na badanie obszarów diplopii. Możliwe jest także badanie kierowców dzięki opcji pola rozszerzonego do 80 stopni w stronę skroni. Urządzenie posiada również możliwość badania bodźcem dynamicznym z pomiarem „krytycznej częstotliwości fuzji” (CFF - Critical Fusion Frequency). Dodatkową, opcjonalną funkcją jest możliwość badania metodą BLUE ON YELLOW – badanie bodźcem niebieskim na żółtym tle, bodziec czerwony, oraz badanie kinetyczne. Urządzenie ma wbudowaną funkcję auto - diagnostyki, pozwalającej na automatyczne wykrycie uszkodzeń hardware’u. Wynik badania przedstawiany jest przy pomocy czterech interpretacji wykresów graficznych. Wyniki można analizować w odniesieniu do normy wiekowej oraz do wzgórza widzenia. Oprócz podstawowych map, dostępne są również dodatkowe informacje przydatne w interpretacji, takie jak wielkość defektu średniego, defektu wzorca, krzywa Bebiego i nachylenie wzgórza widzenia. Wiarygodność badania można ocenić na podstawie testu fałszywie negatywnego i fałszywie pozytywnego. Wbudowana kamera cyfrowa umożliwia podgląd oka w trakcie badania i przy ustawianiu pozycji pacjenta, oraz dzięki autodetekcji położenia źrenicy, ciągłą automatyczną kontrolę fiksacji. Automatycznie sterowany podbródek pozwala na precyzyjne i łatwe ustawienie prawidłowej pozycji pacjenta.