Centrum Inicjatyw Senioralnych

ul. Mickiewicza 9A
60-833 PoznaƄ
Poland
+48 61 847 21 11
61 842 35 09
+48 61 847 21 11