Guangdong DESIGNER MACHINERY Co.,Ltd.

No.28, Anju Rd. Shengping Industrial Area
515061 Shantou
China
+86 754 82531150
+86 754 82518867