Systec multi - wtryskarki do wtrysku wielokomponentowego

Systec multi – technologia wtrysku wielokomponentowego

Rosnąca różnorodność możliwych kombinacji materiałowych w rozwojowych branżach przemysłu wymaga wysokiej wydajności i elastyczne technologii wtrysku wielokomponentowego. Seria maszyn Systec już dziś jest przygotowana, aby sprostać wyzwaniom.

Elastyczność i uniwersalność

nadaje się do wszystkich typowych procesów wtrysku wielokomponentowego: bi-wtrysk, wtrysk kompozytów i technologia sandwichowa, wtrysk z obrotem
kombinacja szerokiej gamy tworzyw sztucznych, metali i półproduktów
bezpośrednie połączenie kompatybilnych materiałów adhezyjnych i mechaniczne połączenie materiałów adhezyjnych niekompatybilnych
produkcja ruchomych, elementów bez połączeń z niekompatybilnymi materiałami adhezyjnymi

Indywidualne możliwości rozszerzenia

modułowa konstrukcja dla indywidualnej konfiguracji maszyny
opcjonalnie od dwóch do czterech jednostek wtryskowych w zakresie sił zamknięcia od 1,200 - 10,000 kN
szeroki wybór dodatkowych pakietów dla wtrysku wielu kolorów i składników