REGULATORY PRZEMYSŁOWE SERII TTM-000

Regulatory przemysłowe serii TTM - 000 dzięki różnorodnym rodzajom wejść mogą służyć zarówno do kontroli procesów związanych z temperaturą jak i innymi wielkościami fizycznymi tj. ciśnieniem, wilgotnością, odległością, objętością itp. Wyświetlacz wartości zadanej i aktualnie mierzonej pozwala natychmiastowo określić stan procesu przemysłowego. Urządzenia posiadają dwa rodzaje regulacji - PID i typu ON/OFF. Wybierając regulacje typu PID użytkownik może sam określić wartości poszczególnych członów regulacyjnych lub skorzystać z funkcji Auto-Tuning, która automatycznie dopasuje wartości wielkości PID do optymalnego sterowania procesem. Regulatory posiadają dodatkowo tzw. "Over-Shoot Protection PID" - funkcję, dzięki której podczas regulacji PID nie dochodzi do żadnych przeregulowań ponad wartość zadaną (sygnał wyjściowy dochodzi łagodnie do wartości nastawionej i ustala się na wyznaczonym poziomie). Dla sterowania procesem temperatury użytkownik może określić czy regulator ma spełniać funkcje grzania czy chłodzenia. Urządzenie posiada także wbudowaną funkcję timera pozwalającą na określenie zwłoki w rozpoczęciu procesu regulacji po określonym zdarzeniu (np. przerwa zasilania). Użytkownik może ustawić sobie dziewięć ekranów tzw. Szybkiego Menu - funkcja służy do wybrania najczęściej używanych funkcji z rozbudowanego menu regulatora. Np. ekran 1 - ustawianie wartości SV, ekran 2 - ustawianie alarmu niskiej wartości, ekran 3 - ustawienie górnego zakresu pomiarowego, ekran 4 - wybór rodzaju kontroli grzanie lub chłodzenie, ekran 5 - ustawienie członu proporcjonalnego regulacji PID itp. Opcjonalnie regulator można wyposażyć w dodatkowe wyjścia regulacyjne i alarmowe, wejścia służące do zdalnego ustawiania parametrów urządzenia lub zabezpieczenia urządzeń wykonawczych i wejście komunikacyjne RS-485.

Files