Patpol Sp. z o. o.

ul. Nowoursynowska 162J
skr. poczt. 168 00-950 Warszawa
02-776 Warszawa
Poland
+48 22 644 96 57
+48 22 644 96 00