MASTERPRESS P300

Nasze urządzenia skierowane są do szybko reagujących na zmiany firm z branży FMCG; ich projekt zapewnia dużą elastyczność działania. Autorskie rozwiązania Masterpress dają się dostosować do konkretnych potrzeb, czego efektem jest niezawodność i wysoka jakość obkurczania etykiet.