PIGPD to jedna z największych ogólnopolskich organizacji samorządu gospodarczego, z siedzibą w Poznaniu, działająca na terenie całego kraju. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest ustawa o izbach gospodarczych z 1989r. (z późniejszymi zmianami). Skupia podmioty zajmujące się wszelką działalnością związaną z przerobem drewna, a wśród jej członków dominują producenci tarcicy.

Misją PIGPD jest aktywne wspieranie rozwoju szeroko rozumianego polskiego przemysłu drzewnego, integracji producentów i współpracy między nimi.

Polski przemysł drzewny jest jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej oraz jednym z największych zbiorowych pracodawców. Jego bazę surowcową stanowią zasoby polskich lasów, których stan i rozwój zależy od dochodów, jakie przynosi sprzedaż drewna okrągłego kilku tysiącom przedsiębiorstw przetwórczych. Co ważne - drewno jest surowcem odnawialnym, a jego szerokie wykorzystywanie wpisuje się w ekologiczną politykę i Polski i całej Unii Europejskiej.

Utrzymanie dynamiki rozwoju bazującego na nim przemysłu wymaga szeregu działań wspierających - poczynając od tych, które zapewnić mają stabilność jego zaopatrzenia w drewno, przez wspomagające wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, po takie, które pomagają w sprzedaży produktów i zdobywaniu rynków .

Tym właśnie zajmuje się Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.