Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5
90-255 Łódź
Poland
+48 42 635 5356
+48 42 635 4025