FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Gen. F. Kleeberga 2,
85-791 Bydgoszcz
Poland
+48 52 343 02 72