Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”

Stolarska 6/7
31-043 Kraków
Poland
+48 12 222 00 01
+48 12 345 03 54