Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

Mostki 86
33-340 Stary Sącz
Poland
+48 18 547 66 80