Ogrodzenia akustyczne

Płoty akustyczne są przeznaczone do obniżania nadmiernego hałasu emitowanego do środowiska przez maszyny i urządzenia oraz ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Obniając hałas chronią człowieka przed utratą zdrowia. System został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić klientom łatwy i szybki montaż bez konieczności angażowania wyspecjalizowanych ekip wykonawczych i specjalistycznego sprzętu.