URZĄD GMINY MIEDZICHOWO

ul. Poznańska 12
64-361 Miedzichowo
Poland
+48 61 441 02 40
+48 61 441 02 50