STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SPOŁECZNYCH

ul. Chłapowskiego 15 /1
61-504 Poznań
Poland
+48 61 887 11 66