Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

ul. Mostowa 27
61-854 PoznaƄ
Poland
+48 61 852 76 91
+48 61 852 49 05