SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DIVERTIMENTO Z POZNANIA

ul. Owsiana 20/9
61-667 Poznań
Poland
791 0475 96
-