FUNDACJA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

ul. Lipowa 6A
62-040 Puszczykowo
Poland
+48 61 813-39-20
+48 61 625-68-42