Agencja Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Al. 11 Listopada 91
66-400 Gorzów Wlkp.
Poland
+48 95 733 80 70
+48 95 733 80 72
Safety and security
Defence industry