Usługi komunalne dla klientów indywidualnych

Lista usług oferowanych klientom indywidualnym:

- wynajem kontenerów i pojemników na odpady
- odbiór odpadów wielkogabarytowych
- wywóz gruzu i nieczystości po remontach i budowach
- niszczenie dokumentów i baz danych