Usługi komunalne dla klientów komercyjnych

Lista usług oferowanych klientom komercyjnym:

- zbiórka i unieszkodliwianie wszystkich rodzajów odpadów
- specjalistyczne systemy zbiórki odpadów (kontenery samoprasujące lub kontenery rotacyjne wraz z prasą stacjonarną)
- transport przy użyciu specjalistycznego i najnowocześniejszego sprzętu
- odbiór surowców wtórnych