Usługi komunalne dla miast i gmin

Lista usług oferowanych klientom komunalnym:

- zbiórka odpadów komunalnych
- segregacja surowców wtórnych
- systemy pojemników na odpady komunalne i surowce wtórne
- unieszkodliwianie - składowanie odpadów
- wywóz gruzu i odpadów pobudowlanych
- unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji
- usługi konsultingowe
- edukacja ekologiczna