System monitoringu MSP

System automatycznego monitoringu deformacji MSP jest dedykowanym rozwiązaniem do współpracy z wysoko-precyzyjnymi tachimetrami SOKKIA NET/TOPCON MS.

Oprócz tachimetru o dokładności kątowej 0,5” i dokładności pomiaru odległości 0,1 mm w skład systemu wchodzi oprogramowanie do konfiguracji systemu (do zbierania i analizy pomiarów, oraz moduł do monitorowania zmian i generowania raportów/alarmów), system komunikacji tachimetr-komputer (jednostka centralna i jednostka komunikacyjna) oraz dodatkowe akcesoria jak zestawy pryzmatów, uchwytów, okablowanie

Zaletą systemu MSP jest skalowalność dostosowywana do wielkości i specyfiki projektu.

System MSP Light – idealny dla każdego dla kogo monitoring jest jedynie częścią prac pomiarowych i nie wymaga ciągłego działania i automatycznej kontroli. W skład systemu wchodzi oprogramowanie instalowane w pamięci tachimetru (obok standardowego programu pomiarowego) oraz moduł na PC służący do późniejszej analizy wyników i tworzenia raportów. Mimo tego, że jest to najprostsza wersja systemu, posiada on wyrafinowane funkcje jak np. cykliczny i automatyczny pomiar zdefiniowanych celów różnego typu (pryzmat, folia) i zbieranie danych do pamięci instrumentu.
System MSP dla jednego tachimetru – idealne rozwiązanie do niewielkich projektów lecz wymagająca permanentnej kontroli i monitorowania deformacji. Dane zbierane cykliczne i automatycznie przez tachimetr trafiają do jednostki centralnej i komunikacyjnej skąd wysyłane są do oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC w biurze. Dzięki modułowi kontrolnemu użytkownik może zaprogramować np. definiować tolerancje odchyłek pomiarów, których przekroczenie jest podstawą generowania alarmów. Informacje o tym są automatycznie wysyłane do operatorów w postaci SMS lub emaila i informują o niepokojących zmianach w strukturze obiektu.
System MSP dla dwóch lub więcej tachimetrów – system przeznaczony do większych projektów jak monitorowanie długich tuneli czy dużych obiektów.
Now you can help in the development of superexpo.com and the exhibition industry!

We are asking you to help in collecting funds to extend the current form of the portal and its independence. Until now, the portal has been maintained from private funds, but we want to go ahead and grow for our users. The portal unites the entire trade show industry: it is addressed to exhibitors, organizers and visitors - we care about maintaining and transferring these mutual relations to a higher level.

superexpo team Digitization and development of the trade shows with our help is also in your hands!

Thanks to the support, we will get the opportunity to better influence on the direction of evolution and even better promotion of the industry. Superexpo.com is a place of presentation for companies and free materials for those interested, including video and 360 degree virtual tours. A professional approach in the implementation of materials and management of the portal costs us a lot of work and we would like the portal to be user-friendly and free of ads. We are aware that most people will skip our appeal, but if superexpo.com is useful to you or you believe in our mission, consider supporting our initiative.