Guangzhou Goldspin Electronic Technology Co., Ltd.

Room 417, No.6-8, Six Lane
JingTaiXi Street,GuangYuan Road
510550 Guangzhou
China
+86-20-87404685
+86-20-87447046