Guangzhou C&T Industry Company Limited

4th Floor, No. 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Guangzhou,China
510235 Guangzhou
China
+86 20 89014309
+ 86 20 34375009