Guangdong Somic Industrial Co.,Ltd

Rm 3514,West gate,Ren feng Bldg.No.490
Tian he Rd., Guangzhou, China
51062 Guangzhou
China
+86-20-38888863
+86-20-38889690