Gold Cable (Zhongshan) Electronic Co., Ltd.

No.148 Tanshen South Rd, Tanzhou
Zhongshan, Guangdong, China,528467
528467 Zhongshan
China
+86-(760) 8673-9863
+86-(760) 8673-9199