EZON

BUILDING 12-16,CANGSHAN INDUSTRIAL AREA, JUYUANZHOU, JINSHAN DISTRICT,FUZHOU,CHINA
350000 Fuzhou
China