Piły trakowe UHS

Najnowsze rozwiązanie firmy MARMILAME, piły trakowe typu UHS (Ultra High Speed), zostały specjalnie opracowane na potrzeby nowoczesnych, szybkich traków o dużej szerokości cięcia. Wysokie parametry jakościowe pił, zostały osiągnięte poprzez selekcję materiału wsadowego, nowoczesny proces technologiczny oraz ścisłą jego kontrolę.

Charakterystyka.
Piły produkowane są ze specjalnej stali C60, o podwyższonej zawartości węgla i pozbawionej szkodliwych zanieczyszczeń. Specjalnie rowki na bocznych powierzchniach mają za zadanie lepszą penetrację mieszanki ściernej. Rozciągnięcie taśmy powyżej granicy plastyczności ma na celu zarówno wyprostowanie jak i usztywnienie piły.

Piły produkowane są na konkretną długość, stosownie do zamówienia klienta. Przekrój poprzeczny pił jest dobierany wg standardów MARMILAME lub pod potrzeby klienta.
Now you can help in the development of superexpo.com and the exhibition industry!

We are asking you to help in collecting funds to extend the current form of the portal and its independence. Until now, the portal has been maintained from private funds, but we want to go ahead and grow for our users. The portal unites the entire trade show industry: it is addressed to exhibitors, organizers and visitors - we care about maintaining and transferring these mutual relations to a higher level.

superexpo team Digitization and development of the trade shows with our help is also in your hands!

Thanks to the support, we will get the opportunity to better influence on the direction of evolution and even better promotion of the industry. Superexpo.com is a place of presentation for companies and free materials for those interested, including video and 360 degree virtual tours. A professional approach in the implementation of materials and management of the portal costs us a lot of work and we would like the portal to be user-friendly and free of ads. We are aware that most people will skip our appeal, but if superexpo.com is useful to you or you believe in our mission, consider supporting our initiative.