Ekim International Ltd.

17/F, Guang Bo Mansion
1357 Yin Xian Avenue.
315100 Ningbo
China
+86-(574)87715000
+86-(574)87717000