Egis Co., Ltd.

ICT Park 1st, 104, MeungDuk-ro, Namgu
602
701-705 Daegu
South Korea
+82536542395
-