Dexin Corp.

14F-8 No 258 Lian Cheng Rd Zhonghe District
235 New Taipei City
Taiwan
886 2822 71093
886 2822 1058